Data

De data voor de derde groep Pr8Kr8 Kinderen zijn als volgt:

 

21 september 7 december
5 oktober 14 december
19 oktober 11 januari
9 november 25 januari
23 november 8 februari

Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur
Plaats: Praktijk Oosteinde Kinderen & Jeugd
Rheebruggen 10
7964 KR ANSEN